Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
 
Védelmi intékedések második üteme 2020.11.11.
 
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének a közterületeken és nyilvános helyeken történő maszkviselés szabályairól szóló 36/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint 2020. november 12. napjától valamennyi bölcsőde, óvoda és általános iskola bármely bejáratától számított 50 méteres közúti (közterületi) távolságon belüli területén, ahol az intézményekben lévő gyermekekre várakoznak, mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Kérem, gyermekeink védelmében, és az intézmény működése érdekében tartsák be a szabályokat!
 

Csimáné Kiss Ilona

 
Az étteremi maszhasználatról szóló tájékoztató levél
 
A járványhelyzettel kapcsolatos protokoll kiegészítése 2020. október 1-jétől érvényes.
 

Az iskola dolgozói és a tanulók úgy léphetnek be az intézményvbe, ha a testhőmérsékletük nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket.
A belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól elkülönítjük, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatjuk.
Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.
Az intézmény területére
a) az ott foglalkoztatott személyen,
b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
d) a gyermeken, illetve a tanulón és
e) a gyermeket, illetve a tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be.
Ha a gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a maszkot meghatározott módon viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.
Az intézmény vezetője köteles gondoskodni az előírás végrehajtásáról.

 
Székesfehérvár, 2020. 09.21.

Csimáné Kiss Ilona

 
Az A 2020-2021-es tanév indításával kapcsolatos információk a következők:
  • Évnyitót csak az első osztályosok részére tartunk az udvaron a járványügyi óvintézkedések betartása mellett az első tanítási napon, azaz 2020. szeptember 1-jén, kedden 8 órakor. (ünnepi ruhában)
  • A többi évfolyam tanulói saját osztályukban kapnak tájékoztatást. (nem szükséges ünnepi ruha)
  • A tankönyveket minden tanuló az első napon viheti haza.
  • Ebéd után az első napon szülő engedéllyel haza lehet menni.
  • A jenői tanulókat szállító iskolabusz reggel 7 órakor indul. Maszk használata kötelező!
  • Kérem a kedves szülőket, gyermekeiket csak a bejáratig kísérjék!
  • Olvassák el a járványhelyzettel kapcsolatos eljárásrendet!
  • Kérem, segítsenek nekünk megőrizni tanulóink és dolgozóink egészségét az előírások elfogadásával és betartásával!
 

Nevelőtestületünk nevében kívánok sok sikert, nyugalmat, vírusmentes tanévet, jó egészséget!

 
Csimáné Kiss Ilona
igazgató
 
A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola járványügyi helyzet kezelésére vonatkozó protokollja
 

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

1.1 Intézményünkben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni, amelynek a vezetés által történő ellenőrzése folyamatos.
1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vesszük a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlását, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz.
1.3. Kérjük a kedves szülőket, csak a bejáratig kísérjék gyermekeiket! Ügyintézés alkalmával használjanak maszkot!
1.4. Minden felsős tanuló táskájában legyen arcot, orrot eltakaró maszk!
1.5. Az iskolabuszon kötelező a maszk viselése és az állandó ülőhelyen való helyet foglalás.
1.6. Az uszodába szállítás alkalmából a tanulók viseljenek maszkot!

2.  INTÉZMÉNYÜNK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

2.1 Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve intézményünk működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozók vehetnek részt. Kérjük a kedves szülőket,  amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népiegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A kedves szülők kötelesek iskolánkat értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
2.2 Az intézményi csoportosulások és osztályok tanulóinak keveredésének megelőzésére a tanév folyamán mind az intézményünk területén, mind intézményünk épülete előtt a következő intézkedéseket hoztuk:
- A felső tagozaton nem lesz vándorlás, mindenki a saját osztálytermében vesz részt a tanórákon. Az informatika, a testnevelés, a hittan órát és a német nyelvi órákat szaktanteremben tartjuk, ahol az osztályok váltása között felületfertőtlenítést végzünk..
-  Az osztálytermekben lehetőség szerint tanulóinkat lazábban helyezzük el. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
- A közösségi terekben egyszerre kevesebb tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.  Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatán az ott tartózkodás idején javasoljuk a szájat és orrot eltakaró maszk viselését.
- A szünetekben az osztályokat szakaszosan engedjük ki és be az udvarra, hogy a folyosókon egyidőben ne legyenek sokan. Az elsős osztályok a tanórák utolsó 10-15 percében mennek udvarra.
- A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. Az órák során mellőzzük a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
- A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel leszünk arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.
 
- Csak az első osztályosok számára tartunk évnyitót az udvaron létszámkorlátot és az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés) mellett.
A többi csoport az osztályában hangosbemondón kap tájékoztatást a tanévről.
- Az előző tanévben elmaradt osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások megtartása szülői hozzájárulások mellett osztályszintű döntés keretében lehetséges, de megfontolandó. A külföldre tervezett kirándulásokat lemondtuk.
- A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg egy adott héten szigorú beosztás szerint. A szükséges információkat e-mailben is eljuttatjuk a szülőkhöz.
- Fogadóórákat online formában tartunk.
- Amennyiben a helyzet megkívánja a digitális oktatásra való átállást, minden tanuló hozzáférést kap a Microsoft 365 Teams online osztálytermébe való belépésre.

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

- Intézményünk bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, amit reggel az iskolába való belépésnél használunk. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).
-  A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítünk ki.
- Minden tanulónál legyen papírzsebkendő, az osztálytermekben legyen tartalékban szükség esetén.
- Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel biztosítjuk a személyes tisztaságot.
- A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók  számára részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adunk. A gyermekeknek megtanítjuk az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
-  A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
- A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük meg, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztessük.
- Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitvatartjuk.
-  A játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük.

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

- Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. - Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
- Az étkezéseket lehetőség szerint úgy szervezzük, hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.
- Az étterem üzemeltetőjének a felelőssége az étkezésnél használt eszközök tisztasága, fertőtlenítése, valamint a konyhai dolgozók egészségi állapotának figyelemmel kísérése és a szükséges intézkedés elrendelése.

 

Székesfehérvár, 2020. augusztus 25.

 

Csimáné Kiss Ilona
igazgató