Koronavírus tájékoztató
2020.03.17 10:30
TÁJÉKOZTATÓ A 2020. MÁRCIUS 16-TÓL ÉRVÉNYES DIGITÁLIS MUNKARENDDEL KAPCSOLATBAN
Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!
 
Az EMMI 3/2020. (III.14.) határozata értelmében 2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Ez nem rendkívüli szünetet jelent, hanem az oktatás módjának megváltoztatását, melynek keretében továbbra is biztosítani kell a tanulók számára a tanulás lehetőségét. A megváltozott körülményekhez az intézményeknek, a pedagógusoknak, diákoknak és a szülőknek is alkalmazkodniuk kell.
Kedves Szülők!
Nehéz időszak előtt állunk, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy a távoktatási forma a kívánt eredménnyel működjön. Ennek érdekében elengedhetetlen a hatékony együttműködés, amely megvalósíthatatlan az érintettek fegyelmezett, higgadt és empatikus hozzáállása nélkül. Tisztelettel kérem Önöket, hogy feltétlenül kísérjék figyelemmel gyermekük tanulási folyamatát! A szülői támogatás jelen helyzetben elengedhetetlen. A tanulókat pedig arra kérem, hogy valóban maradjanak otthon, csak digitálisan tartsák a kapcsolatot egymással!
 
Együttműködésüket, segítségüket és támogatásukat magam és kollégáim nevében is nagyon köszönöm!
 
A digitális oktatás és a pedagógusokkal való kapcsolattartás rendje
 
Ennek hivatalos fóruma az e-Kréta. Tanáraink ezen keresztül jelölik ki az elvégzendő feladatokat, tananyagokat, amelyek elsődleges információforrása a tankönyv és a munkafüzet. A távoktatás egyéb és legoptimálisabb formái jelenleg kidolgozás alatt állnak, a KRÉTA naplón és a honlapon, e-mailrendszeren keresztül folyamatosan tájékoztatjuk Önöket a további lépésekről.
 
A KRÉTA rendszerben azokat az órákat továbbra is naplózzák a pedagógusok, amelyeket digitális formában megtartanak! A tanórák tananyagát rögzítik, a tanulók hiányzásait nem megjelent státuszra állítják, hiszen nincsenek jelen a tanulók, de nem is hiányoznak.
 
A tanórák tananyagát kötelezően beírják a tanórák „Házi feladatok” felületre, ahol a kiadott feladatokat, illetve ha van, a digitális tananyagok linkjeit is megjelenítik,. Ezzel lehetővé tesszük, hogy e felületről a tanulók később is visszakereshessék az adott órára vonatkozó információkat.
 
Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos az iskola oktatási célú látogatása, ezért tisztelettel tájékoztatom Önöket az alábbi veszélyhelyzet idejére vonatkozó működési rendünkről:
Az intézmény nyitva tartása portaszolgálattal március 18-tól: 7.30-14.00 óra
Az ügyintézés elektronikusan és telefonon történik.
tmai@tancsicsiskola.hu 22/ 504 080, 30/306 0184
Műszaki ügyintéző, élelmezésvezető: 70/6699235
Védőnő
Az oltások és a szűrések határozatlan ideig elmaradnak.

Székesfehérvár, 2020. március 17.
Tisztelettel:
Csimáné Kiss Ilona
igazgató
 
2020.03.14. 17:44
2020.03.16-án, hétfőn azoknak a gyerekeknek van ebédjük, akiknek a szülei nem mondták le ezen a napon. Az a szülő, aki szeretné hazavinni gyermeke ebédjét, megteheti hétfőn 12 és 14 óra között, amennyiben hoz éthordót. Kérjük a Szülőket, hogy amennyiben nem kívánják keddtől az étkeztetést igénybe venni, úgy kérjük, jelezzék telefonon, sms-ben vagy e-mail-ben az élelmezésvezetőnek, annak érdekében, hogy a Szülőnek ne kelljen feleslegesen a le nem mondott adagokat kifizetni!
Élelmezésvezető: Ostorháziné Bíró Gabriella Telefonszáma: 06 70 6699 235
email: tancsics@szik.szekesfehervar.hu
Köszönjük a megértésüket!
  Intézményünk és a Székesfehérvári Intézményi Központ    
           
2020.03.14. 16:22        
Megértésüket kérem a jelenlegi helyzetben! Hétfőtől, 2020.03.16-tól nem lesz tanítás. Intézményünk azonban nyitva lesz, portaszolgálat működik. Mi, pedagógusok az intézményben tartózkodunk. Reggel 8 és 12 óra között a kedves szülők bejöhetnek gyermekeik iskolában hagyott tanszereiért. Információt találnak honlapunkon, a KRÉTA naplóban, és az osztályok facebook csoportjaiban. A megtanulandó tananyagot küldeni fogjuk. Bármilyen változás esetén a feltett információkat frissítjük, vagy újabb, bővebb tájékoztatást nyújtunk.
  Csimáné Kiss Ilona igazgató    
           
2020.03.13.          
A legfontosabb feladatunk a megelőzés, a járvány továbbterjedésének, a járványgócok kialakulásának megakadályozása. Ahhoz, hogy ilyen típusú járványgócok intézményünkben ne alakulhasson ki, kiemelten felkérjük Önöket az alábbiak betartására:
A megelőzés első és legfontosabb lépése a személyi higiéniés szabályok betartása. Ennek egyik legfontosabb eszköze – főleg kisgyerekek esetében – a rendszeres és kézmosószerrel negyven másodpercen keresztül történő, hatékony kézmosás. Ennek módjáról a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalon elérhetővé tettek egy tájékoztató videót, amelynek elérhetősége a következő: https:// /koronavirus.gov.hu
A gyakori és helyes kézmosás fontosságára az iskolában is felhívjuk a figyelmet, (az intézmény mosdóiban a folyékony szappan rendelkezésre áll, valmaint 20 db kézfertőtlenítő flakon kerül kihelyezésre) ez azonban nem pótolhatja az otthoni szülői iránymutatást.
Kérjük, hogy a fennálló helyzettel kapcsolatban csak megbízható és hiteles forrásokból szerezzen információkat. Jelenleg Magyarország Kormánya hivatalos tájékoztató oldalt üzemeltet a https://koronavirus.gov.hu internetes oldalon, valamint a közösségi médiában (Facebook) létrehozásra került a hivatalos kormányzati tájékoztató oldal („Koronavírus tájékoztató oldal” https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu)
Amennyiben akár Önnél, akár kiskorú gyermekénél a koronavírusra utaló tüneteket tapasztalnak (https://koronavirus.gov.hu/mit-tegyunk-tunetek-eseten), akkor kérjük, hogy telefonon konzultáljanak háziorvosukkal, aki szükség esetén a mentők értesítéséről, és az ezt követő protokoll szerinti intézkedések megtételéről gondoskodni fog. Ezt követően kérjük, amennyiben ilyen eset előfordul, akkor értesítsék a köznevelési intézmény vezetőjét, vagy gyermekük osztályfőnökét is az eseményekről. Amennyiben koronavírus fertőzés szempontjából kiemelt kockázatú területen jártak, esetleg bizonyítottan koronavírus fertőzéssel diagnosztizált személlyel kerültek kapcsolatba, kérjük, hogy minden esetben a tájékoztatóban foglaltak szerint eljárni szíveskedjenek, azaz: konzultáljanak telefonon a háziorvosukkal, a tünetek lappangási idejének megfelelő (14 nap) időtartamban lehetőleg otthonukat ne hagyják el, amennyiben ezen időszak alatt tüneteket tapasztalnak, akkor szintén a háziorvosukat hívják telefonon, aki a fentiek szerinti eljárás megtételéről gondoskodni fog.
„Fenntartók és az Oktatási Hivatal is folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzettel kapcsolatos fejleményeket, állandó kapcsolatot tart mind az Emberi Erőforrások Minisztériumával, mind az Operatív Törzzsel. Amennyiben bármilyen, a hazai köznevelési intézményeket érintő intézkedés elrendelésre kerül, akkor arról soron kívül értesítjük mind a Fentartókat, mind a köznevelési intézmények vezetőit, akik a szükséges információkkal ellátják Önöket.” (Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatója.)
 

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket az alábbiakról: a koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében jelenleg kötelező érvényű központi előírás az iskolák részére nincs. Hivatkozva az operatív törzs javaslatára a megelőzés érdekében ezúton kérem, hogy azon gyermekek szülei vagy a velük egy háztartásban élő hozzátartozóik, akik az elmúlt időszakban vagy jelenleg is a fertőzéssel érintett területeken tartózkodtak vagy tartózkodnak, gondoskodjanak arról, hogy a gyermekük a lappangási idő leteltéig (kb. két hét) ne jöjjön iskolába, és jelezzék ezt az iskola vezetősége felé. A hiányzást igazoltnak tekintjük. Továbbá kérem a szülőket, hogy amennyiben gyermekükön betegségre utaló tüneteket észlelnek, ne engedjék iskolába, amíg meg nem gyógyul.
Együttműködésüket és megértésüket köszönöm!

Székesfehérvár, 2020.03.12.

Tisztelettel:
Csimáné Kiss Ilona igazgató