Minden tanítási napon 7:45-re érkezem az iskolába. Az ott tartózkodó felnőtteknek előre köszönök.
Az iskolában dolgozó felnőtteknek és társaimnak megadom a tiszteletet, kerülöm a trágár beszédet és a durva magatartást, testi és lelki sérülést nem okozom.
Az egészség - és balesetvédelmi szabályokat betartom magam és társaim érdekében. Amennyiben szándékosan kárt okozok, anyagi felelősséggel tartozom a kár megtérítéséért.
Öltözetem tiszta, ápolt, megjelenésemben kerülöm a feltűnést.
Az iskola nem vállal anyagi felelősséget az oktató-nevelő munkához nem szükséges tárgyak károsodásáért, elvesztéséért. (tablet, elektronikus játék, mobiltelefon stb.)
Mobiltelefonomat olyan üzemmódban tartom, hogy ne zavarja a tanórai mmunkát. Az iskolában semmilyen készülékkel nem készíthetek hang-, kép- és mozgófelvételt, és a meglévőket sem tehetem közzé az interneten, mert személyiségi jogokat sért. Az iskola területén zenét hallgatni, csak fülhallgatón keresztül lehet. Ezen szabályok be nem tartása írásbeli figyelmeztetést von maga után.
Kötelességem, a tanórákra felkészülni, ott aktívan részt venni. A zzavartalan tanuláshoz való jogában senkit nem gátolhatok. Orvosi igazolásomat, a hiányzást követő első napon, legkésőbb 3 napon belül osztályfőnökömnek bemutatom.
Az iskola területét tanítási időben nem hagyom el.
Az iskolai ünnepélyeken az alkalomhoz illő ruhában jelenek meg: (fehér ing vagy blúz, sötét nadrág vagy szoknya).
Testnevelés órán az előírt felszerelésemet használom. Testnevelés óra előtt és után a meghatározott helyen tartózkodom.
Iskolám egész területén - mosdókban, ebédlőben, folyosókon - törekszem az energiatakarékoskodásra, a rend és tisztaság megtartására. Energiaitalt, rágógumit, szotyolát és tökmagot az iskolába nem hozok.
Az iskolabusszal utazóknak: minden nap állandó helyemen utazom, a biztonsági övet bekapcsolom. Az autóbuszon kulturáltan viselkedem, semmilyen módon nem hangoskodom. A buszvezető és a kísérő utasításait betartom. Szándékosan kárt nem okozok.
Bőrlabdát csak testnevelés órán lehet használni. Otthonról labdát nem hozhatok.
Az udvari játszóteret rendeltetésszerűen használom, rollert, gördeszkát az udvaron nem használhatok és a kijelölt tároló helyen teszem le.
Tanítási órák után, ha az iskolában tartózkodom, tanulószobai felügyelet alá tartozom.
Az iskolai közösség a házirend betartóit elismeri, az ellene vétkezőket eelmarasztalja.

A fentieket tudomásul veszem, tetteimért vállalom a felelősséget.

 
Székesfehérvár, 2019-09-02
 
Csimáné Kiss Ilona / igazgató