Azonosító szám:      TÁMOP - 3.1.5 - 09/A/2 2010-0103

Projekt címe:         Lehetőség a tanulásra

Kedvezményezett:     Táncsics Mihály Általános Iskola

Projekt időtartama:   2010. 08. 30. - 2012. 06. 30.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. (Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében) A nyújtott támogatás összege 10 519 529 Ft.

A pályázat alapvető célja: A pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben.

 

A pályázat keretében egy fő minőségfejlesztő tanár szakon a Kodolányi János Főiskolán, és két fő drámapedagógia szakirányú továbbképzésben a NYME Apáczai Csere János Karon vesz részt.

 

Székesfehérvár, 2010. szeptember 1.                       Csimáné Kiss Ilona
                                                                   projektmenedzser