A 2021/ 2022-es tanév beiratkozási eljárásrendje
 
Tisztelt Szülő / Törvényes képviselő!
 
Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.
Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett. Ez a következőképpen alakul iskolánkban:
 
2021. április 15. (csütörtök)
8.00 órától 19.00 óráig
 
2021. április 16. (péntek)
8.00 órától 19.00 óráig
 
Felhívnám a figyelmet arra, hogy személyes megjelenés esetén előzetes telefonos egyeztetés szükséges. Időpontfoglalásra bejelentkezni a 06/22/504 080 – as telefonszámon lehet naponta 8 és 12 óra között.;
 
Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Felhívom a figyelmet arra, hogy a gyermek lakcímkártyájának feltöltése szükséges a felületre.
(Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.)
 
Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.
 
Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.
 
A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.
 
A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.
 
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Székesfehérvári Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.
 
A következő linkre kattintással a Google Meet felületen is lehet a beiratkozás részleteiről érdeklődni.
2021. április 12-én, hétfőn és 14-én, szerdán 10-től 11 óráig.
A Google Meet linkje: https://meet.google.com/nrc-xyqi-pgg
 
Az e-ügyintézés menetéről segítséget itt találnak:
E-KRÉTA tudásbázis
 
A beiratkozáshoz szükséges, letölthető dokumentumok:
Tanulói adatlap
Szándéknyilatkozat - osztályválasztásról
Adatvédelmi tájékoztató és házirend
Nyilatkozat - életvitelszerű tartozkodásról
Nyilatkozat - Fényképek és videófelvételek nyilvánosságra hozataláról
Etika, hit- és erkölcstan választás
Nyilatkozat - szülői felügyelet gyakorlásról
 

A körzetek listája megtekinthető ITT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA körzetébe tartozó utcák, terek, közök:

Alsóvárosi pásztor telep,Holland fasor,Alvinci köz,Japán u.,Alvinci u.,Kerci köz,Amerikai fasor,Kertészház,Angol u.,Királyerdői u.,Aradi u.,Királyhágó u.,Balatoni út 44-től végig,Kistanya,Balázsfalvi köz,Kisteleki tanya,Baróti u.,Kistelep,Batthyány köz,Kolozsvári u.,Batthyány u.,Koltói u.,Békás köz,Korondi u.,Berkenye u.,Kovásznai út,Besztercei u.,Küküllővári köz,Borszéki köz,Lázárfalvi köz,Borszéki u.,Lécfalvi köz,Brassói köz,Lengyel u.,Brassói u.,Lippai köz,Csatószegi köz,Lippai u.,Cseh u.,Lugosi u.,Csiki u.,Madéfalvi köz,Csikvári út,Medgyesi u.,Csíkvári út,Meggyesi u.,Csőszház u.,Mezei u.,Dési u.,Mikefalvi köz,Dévai u.,Nagybányai u.,Ditrói köz,Nagykanizsai vasúti őrház,Dr. Serényi Antal u.,Nagykárolyi u.,Enyedi u.,Nagyszebeni u.,Farkaslaka u.,Nagyváradi u.,Finn út,Ojtozi köz,Fogarasi u.,Olasz u.,Gyergyói köz,Oravicai u.,Gyimesi u.,Orsovai u.,Gyulafehérvári u.,Osztrák u.,Hargitai u.,Parajdi u.,Háromszéki u.,Rádió u.,Hátszegi u.,Rádió úti vasúti őrház,Repülőtér út,Temesi u.,Segesvári u.,Temesvári köz,Sosostanya,Temesvári u.,Sóstói ltp.,Temesvári /vége/ u.,Sóstó ipari park,Tischler tanya,Sóstói új csőszház,Tordai u.,Sóstó út,Torockó u.,Szalontai köz,Törcsvári köz,Szalontai u.,Udvarhelyi köz,Szárhegyi köz,Udvarhelyi u.,Szászrégeni u.,Úrhidai út,Szatmári út,Vásárhelyi u.,Székely u.,Veszprém vasúti őrház,Szilvamag u.,Vízaknai u.,Szlovák u.,Zágoni u.,Szovátai u.,Zalatnai u.,Szörényi u.,Zilahi u.,Tasnádi u.,Zsombolyai u.

TÁNCSICS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA JENŐI TAGISKOLÁJA
Jenő község teljes közigazgatási területe 1-4. évfolyamon.