A 2020/ 2021-es tanév beíratkozási eljárásrendje
 
Tisztelt Szülő / Törvényes képviselő!
 
Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.
 
Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!
 
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.
 
A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.
 
A beiratkozás szakaszai:
A beiratkozás két szakaszban történik:
1. A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
- nem állami fenntartású általános iskolába,
- vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.

2. A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
- olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
- a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.
Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6) bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.
 
Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.
 
A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.
- A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
- A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
- A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
- Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
 
Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.
Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.
 
Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, intézményünkben, a Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskolában lehetőséget biztosítunk a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.
 
Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására a következő módon van lehetőség 2020. április 28. és május 15. között.
 
Hétköznapokon 8-16 óráig fogadjuk a személyesen megjelenő szülőket előzetes telefonos egyeztetés után.
Elérhetőségeink: 8-13 órig 22/504-080
8-16 óráig 06/30/3060184
 
Letölthető nyilatkozatokat találnak e tájékoztató alatt.
 
Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.
 
Letölthető dokumentumok ITT
 
Az e-ügyintézésről menetéről segítséget itt találnak:
E-KRÉTA tudásbázis
 

A körzetek listája megtekinthető ITT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA körzetébe tartozó utcák, terek, közök:

ALSÓVÁROSI PÁSZTOR TELEP , ALVINCI KÖZ , ALVINCI UTCA , AMERIKAI FASOR , ANGOL UTCA , ARADI UTCA , BALATONI ÚT páros oldal 44. házszámtól 146. házszámig , Balázsfalvi köz, Baróti utca , BATTHYÁNY KÖZ , BATTHYÁNY UTCA , Békás KÖZ , Berkenye utca, BESZTERCEI UTCA , BORSZÉKI KÖZ , BORSZÉKI UTCA , BRASSÓI KÖZ , BRASSÓI UTCA , Csatószegi köz, CSEH UTCA , CSIKI UTCA , CSIKVÁRI ÚT , CSIKVÁRI ÚT , CSŐSZHÁZ UTCA , DÉSI UTCA , DÉVAI UTCA , Ditrói köz, DITRÓI UTCA , DR. SERÉNYI ANTAL UTCA , ENYEDI UTCA , FARKASLAKA UTCA , FINN UTCA , FOGARASI UTCA , Gyergyói köz, GYERGYÓI UTCA , GYIMESI UTCA , GYULAFEHÉRVÁRI UTCA , HÁROMSZÉKI UTCA , HÁTSZEGI UTCA , HOLLAND FASOR , JAPÁN UTCA , KERCI KÖZ , Kertész ház , KIRÁLYERDŐI UTCA , KIRÁLYHÁGÓ UTCA , KISTANYA , KISTELEKI TANYA , Kisetelep, KOLOZSVÁRI UTCA , KOLTÓI UTCA , KORONDI UTCA , KOVÁSZNAI ÚT , KÜKÜLLŐVÁRI köz, KÜKÜLLŐVÁRI UTCA , Lázárfalvi köz, Lécfalvi köz, LENGYEL UTCA , LIPPAI KÖZ , LIPPAI UTCA , LUGOSI UTCA ,Madéfalvi köz, MEGGYESI UTCA , Medgyesi utca, MEZEI UTCA , Mikefalvi köz, NAGYBÁNYAI UTCA , NAGYKANIZSAI VASÚTI ŐRHÁZ , NAGYKÁROLYI UTCA , NAGYSZEBENI UTCA , NAGYVÁRADI UTCA , OJTOZI KÖZ , Olasz utca , ORAVICAI UTCA , ORSOVAI UTCA , OSZTRÁK UTCA , PARAJDI UTCA , RÁDIÓ UTCA , RÁDIÓ ÚTI VASÚTI ŐRHÁZ , REPÜLŐTÉR ÚT , SEGESVÁRI UTCA , SOSOSTANYA , SÓSTÓ IPARI PARK , SÓSTÓ ÚT , SÓSTÓI LAKÓTELEP , SÓSTÓI ÚJ CSŐSZHÁZ EGYÉB , SZALONTAI UTCA , SZÁRHEGYI köz, SZÁRHEGYI UTCA , SZÁSZRÉGENI UTCA , SZATMÁRI ÚT , SZÉKELY UTCA , SZILVAMAG UTCA , Szlovák utca, SZOVÁTAI UTCA , SZÖRÉNYI UTCA , TASNÁDI UTCA , TEMESI UTCA , Temesvári (vége) utca , Temesvári köz , TEMESVÁRI UTCA , TISCHLER TANYA , TORDAI UTCA , TOROCKÓ UTCA , Törcsvári köz , UDVARHELYI KÖZ , UDVARHELYI UTCA , ÚRHIDAI ÚT , VÁSÁRHELYI UTCA , Veszprémi vasúti őrház , VÍZAKNAI UTCA , ZÁGONI UTCA , ZALATNAI UTCA , ZILAHI UTCA , ZSOMBOLYAI UTCA ,

valamint Jenő község teljes közigazgatási területe 5-8. évfolyamon

TÁNCSICS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA JENŐI TAGISKOLÁJA
Jenő község teljes közigazgatási területe 1-4. évfolyamon.