MIT KELL TUDNI AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BERÍRATÁSRÓL?
 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 
Letölhető tanulói adatlap

* A gyermek nevére kiállított személyi azonosító

* A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

* Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, amely lehet:

  • óvodai szakvélemény,
  • járási szakértői bizottság szakértői véleménye
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

* A gyermek születési anyakönyvi kivonata.

* A gyermek TAJ kártyája.

* A gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvélemény, orvosi igazolás.

* A beiratkozáshoz szükséges letölthető egyéb dokumentumok:

 

Rádiós beszélgetés a beiskolázásról

A körzetek listája megtekinthető a http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek honlapon.

A TÁNCSICS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA körzetébe tartozó utcák, terek, közök:

Alvinci u., Alvinci köz, Alsóvárosi pásztor telep, Amerikai fasor, Angol u., Aradi u., Balatoni u. 44-végig páros, Baróti u., Batthyány u., Batthyány köz, Besztercei u., Békás köz, Borszéki köz, Borszéki u., Brassói köz, Brassói u., Cseh u., Csiki u., Csíkvári u., Csőszház u., Dévai u., Dési u., Ditrói u., dr. Serényi Antal u., Enyedi u., Farkaslaka u., Finn u., Fogarasi u., Gyergyói u., Gyimesi u., Gyulafehérvári u., Háromszéki u., Hátszegi u., Holland fasor, Japán u., Kerci köz,Kertész ház,  Királyerdői u., Királyhágó u., Kistanya, Kisteleki tanya, Kistelep, Kolozsvári u., Koltói u., Kovásznai u., Korondi u., Küküllővári u., Lengyel u., Lippai köz, Lippai u., Lugosi u., Meggyesi u., Mezei u., Nagybányai u., Nagykanizsai vasúti őrház, Nagykárolyi u., Nagyszebeni u., Nagyváradi u., Ojtozi köz, Olasz u., Oraviczai u., Orsovai u., Oszták u., Parajdi u., Rádió u.,Rádió úti vasúti őrház, Repülőtér u., Segesvári u., Sosos tanya, Sóstó ipari park, Sóstói u., Sóstói ltp., Sóstói új csőszház, Szatmári u., Szalontai u., Szárhegyi u., Szászrégeni u., Székely u., Szilvamag u., Szörényi u., Szovátai u.,  Tasnádi u., Temesi u., Temesvári köz, Temesvári u., Tischler tanya, Tordai u., Torockó u., Törcsvári köz, Udvarhelyi köz, Udvarhelyi u., Úrhidai u., Vásárhelyi u., Veszprémi vasúti őrház, Vízaknai u., Zalatnai u.,  Zágoni u., Zilahi u., Zsombolyai u.
valamint Jenő község teljes közigazgatási területe 5-8. évfolyamon

TÁNCSICS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA JENŐI TAGISKOLÁJA
Jenő község teljes közigazgatási területe 1-4. évfolyamon.